Home

Home

Home

TOUR HA LONG BAY 2 NIGHT 1 DAY - SLEEP TRAIN

TOUR DU LỊCH HẠ LONG 2 NGÀY 1 ĐÊM - NGỦ TÀU
TÊN TÀU / LOẠI TOUR HẠNG SAO GIÁ GỐC GIÁ KM
CHI TIẾT
DU LỊCH HẠ LONG GIÁ RẺ        
  Golden Lotus Classic (2ngày/1đêm)  2.600.000 2.280.000
   Dragon Gold Cruises (2ngày/1đêm)  2.790.000 1.950.000
  Imperial Legend (2ngày/1đêm)   3.345.000 2.230.000
  Imperial Classic (2ngày /1đêm)     2.450.000 1.960.000
  Party Cruise ( 2ngày / 1 đêm)     2.430.000 2.190.000
  Dragon Superior Cruise (2ngày/1đêm) 2.250.000 1.850.000
  Moon Light Cruise (2ngày/1đêm) 2.310.000 1.790.000
  Seasun Cruise (2ngày/1đêm)     2.900.000 2.150.000
DU LỊCH HẠ LONG HẠNG SANG        
  Paradise Privilege (2ngày /1đêm)  5.700.000 4.700.000
  Majestic Cruise ( 2ngày / 1đêm )  3.770.000 2.500.000
  Majestic Cruise ( 3ngày / 2đêm )  5.550.000 4.290.000
  Oriental Sail (2 ngày / 1 đêm)  3.550.000 2.440.000
  Galaxy Cruise (2ngày/1đêm)  2.750.000 2.350.000
  Bài Thơ Cruiser (2ngày/1đêm)  4.500.000 4.100.000
  An Nam junk (2ngày/1đêm)  3.230.000 3.050.000
  Alova Gold Cruise (2ngày/1đêm)  3.456.000 2.450.000
  Aclass Legend Cruise (2ngày/1đêm)  3.680.000 2.620.000
  Viet Beauty Cruise (2 ngày/1đêm)  3.450.000 2.600.000
DU LỊCH HẠ LONG CAO CẤP        
  Paloma Cruise (2ngày / 1đêm)  4.900.000 3.400.000
  Paradise Luxury (2ngày /1đêm)  6.500.000  5.500.000
  Starlight Cruise (2ngày/ 1đêm)  5.100.000 3.950.000
  Calypso Cruise (2ngày /1đêm)  4.320.000 2.920.000
  Viola Cruise (2ngày/1đêm)  4.250.000 3.350.000
  Cristina Dimond Cruise (2ngày/1đêm)  3.900.000 3.000.000
  Signature Cruise (2 ngày /1 đêm)  4.980.000 4.580.000

 

 

TOUR DU LỊCH HẠ LONG 3 NGÀY 2 ĐÊM - NGỦ TÀU
TÊN TÀU / LOẠI TOUR HẠNG SAO GIÁ GỐC GIÁ KM
CHI TIẾT
DU LỊCH HẠ LONG GIÁ RẺ        
  Golden Lotus Classic (3ngày/2đêm)  3.700.000 3.400.000
  Seasun Cruise (3ngày/2đêm)  3.700.000 3.200.000
  Dragon Superior Cruise (3ngày/2đêm)  3.590.000 2.960.000
  DuGong Sail (3ngày/2đêm)  3.340.000 2.890.000
  Papaya Deluxe (3ngày/2đêm)   3.850.000 2.950.000
  Papaya Cruise (3ngày /2đêm)  3.600.000 2.600.000
  Dragon Gold Cruise (3ngày/2đêm)  3.790.000 3.150.000
  Imperial Legend (3ngày/2đêm)  4.460.000 3.600.000 
  Imperial Classic (3ngày /2đêm)  3.460.000 2.890.000
  Party Cruise (3 ngày/ 2 đêm )  3.990.000 3.400.000
DU LỊCH HẠ LONG HẠNG SANG        
  Majestic Cruise ( 3ngày / 2đêm )  5.550.000 4.290.000
  Oriental Sail (3 ngày / 2đêm )  6.130.000 4.400.000
  Galaxy Cruise (3ngày/2đêm)  4.725.000 4.200.000
  Bài Thơ Cruiser (3ngày/2đêm)  7.600.000 7.200.000
  An Nam junk (3 ngày/2 đêm)  4.900.000 4.200.000
  Alova Gold Cruise (3ngày/2đêm)  5.731.000 3.960.000
 Aclass Legend Cruise (3ngày/2đêm)  5.770.000 4.490.000
  Viet Beauty Cruise (3 ngày/2 đêm )  5.750.000 4.350.000
DU LỊCH HẠ LONG CAO CẤP        
  Paradise Privilege (3ngày /2đêm)  9.900.000 8.900.000
  Jasmine Cruise (3ngày /2đêm)  8.079.000 7.900.000
  Paradise Luxury (3ngày /2đêm)  10.500.000 9.650.000
  Starlight Cruise (3ngày /2đêm)  9.700.000 7.250.000
  Calypso Cruise (3ngày /2đêm)  7.160.000 5.340.000
  Viola Cruise (3ngày/2đêm)  6.550.000 5.350.000
  Cristina Dimond Cruise (3ngày/2đêm)  5.690.000 4.790.000
  Signature Cruise (3ngày/2đêm)  8.100.000 6.950.000
  Paloma Cruise (3ngày /2đêm)  9.250.000 5.660.000

 

 

 StarLight 4 sao - Ha Long Bay

TOUR HA LONG 3 NIGHT 2 DAY - SLEEP TRAIN

TOUR PROGRAM

VIDEO TOUR